Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету бағдарламасы

«Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету» ЖШС-гі 2018 жылдың өндірістік бағдарламасын жүзеге асыру үшін бұрғылау бойынша мамандарын дайындау мақсатымен, 2017 жылдың шілде мен желтоқсан айлары аралығында ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғышының көмекшілері  Д. Байкулов пен А. Есенгубековты бұрғылау бойынша Модульдік оқуға жіберді.

Модульдік оқу Алматы қаласындағы «ҚБТУ Инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты» ЖШС-гімен бірге өткізілді.

Жұмыскерлеріміз модульдік оқуды өте жақсы аяқтап, әр модуль бойынша сертификатпен марапатталып, сонымен қатар 3-ші және 4-ші деңгейдегі Жер үсті әуе қорғанысымен бұрғылауды бақылаудың (IWCF халықаралық стандарттарына сәйкес) халықаралық стандартқа сай сертификаттарыменде марапатталды. 

Байкулов Д

Біз Есенгубеков Актилекпен Қазақстан-Британ Техникалық Университетінде роторлық бұрғылау кезінде ұңғымаларды басқару және қадағалау, бұрғылау жұмыстарының менеджменті, заманауи технологиялар, бұрғылау ерітінділері мен ұңғымаларды цементтеу және т.б. курстар бойынша өте жақсы оқу өтті.

Бізді ҚБТУ тәжірибелі инструкторлары оқытты. DrillSim-5000 заманауи жаттығу құрылғысында тәжірибе сабақтары жүргізілді. Осы модульдік оқу бізге қатты ұнады. Және алдағы уақытта бұрғылаудың заманауи технологияларын одан ары қарай игереміз деген үміттеміз.

Есенгубеков А

Біз Алматы қаласындағы ҚБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар институтында біліктілік арттыру курстарына қатыстық. Біздің мекеме әрқашан кадрларды дамыту жұмыстарын жақсы атқарып келеді. Соның бір мысалы – 2017 жылғы 6 модульден тұратын курс. Курсты халықаралық деңгейдегі инструкторлар жүргізді. Қазіргі кезеңде елімізде барлық мұнай және газ компаниялары өндіріске жаңа технологияларды енгізуді қалайды. Курстың барлық модульдары жоғары технологияларды таныстыру, әлемдік үздік тәжірибелерді ұғындыру жағынан өте жақсы ұйымдасқан.

Курс барысында бұрғылау ерітінділері, цементтеу, мұнай ұңғымаларын жобалау, бұрғылау жұмыстарын ұйымдастыру, мұнай-газ су атқылауларын жою, бұрғылау құбырының қысылуынан қорғау, бұрғылау және шегендеу құбырларын есептеу, бұрғылау қондырғысының элементтерін таңдау тәрізді тақырыптар қарастырылды.

Айта кетерлік жайт, курс еліміздегі бірегей DrillSim-5000 бұрғылау тренажерын қолданып жұмыс істеуге жол ашты.

Дата публикации: 3 мая 2018Послание Председателя Правления С. Мынбаев 365 дней без происшествий – на пути достижения 100% безопасности

КМГ серьезно относится к 100% соблюдению норм безопасности как к одной из основных ценностей компании. Это не просто лозунг! 


Дата публикации: 05-09-2018  

УТТиОС провел актуализацию систем менеджмента

iconicon

ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» с радостью сообщает, что по результатам внешнего аудита, проведённого Центральным ОПС СМ АО «НаЦЭкС», Товариществу 25 июня 2018 года присвоены сертификаты международного образца на соответствие требованиям стандартов: 


Дата публикации: 30-07-2018  

B УТТиОС прошел конкурс «Үздік маман» - 2018

iconiconicon

Имена лучших работников по своим профессиям ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» определились в ходе проведения очередного, ставшего уже регулярным событием, конкурса «Үздік маман» - 2018, прошедшего среди работников Товарищества. 


Дата публикации: 25-07-2018  

Коллектив ТОО «УТТиОС» провел субботник на подшефном памятнике истории и культуры

iconiconicon

В рамках акции «Ұстірт ескерткіштеріне – ел тағзымы!», организованной единственным участником ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» (УТТиОС) АО РД «КазМунайГаз», коллектив предприятия, 19 мая текущего года провел общекорпоративный субботник на закреплённом за УТТиОС памятнике истории и культуры «Қостам-1» Күмбезтамы, расположенном недалеко от села Таушык в Мангистауской области. 


Дата публикации: 23-05-2018  

Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету бағдарламасы

iconiconicon

«Технологиялық көлікті басқару және ұңғымаларға қызмет көрсету» ЖШС-гі 2018 жылдың өндірістік бағдарламасын жүзеге асыру үшін бұрғылау бойынша мамандарын дайындау мақсатымен, 2017 жылдың шілде мен желтоқсан айлары аралығында ұңғымаларды күрделі жөндеу бұрғышының көмекшілері  Д. Байкулов пен А. Есенгубековты бұрғылау бойынша Модульдік оқуға жіберді. 


Дата публикации: 03-05-2018  

Обращение Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» - Путь к совершенству от 27.04.2018г


Дата публикации: 28-04-2018  

Безопасность в КазМунайГазе: Наш путь вперед

Время от времени наша отрасль производства сталкивается с катастрофическим событием, которое заставляет нас пересмотреть подход и технологии на предмет того, правильно ли мы ведем бизнес. Примерами являются авария на месторождении Тенгиз, катастрофа на нефтяной платформе Рірег Аlрһа в Северном море в 1988 году и взрыв па платформе, проводившей разработку скважины Macondo в Мексиканском заливе в 2010 году.  


Дата публикации: 05-04-2018  

В УТТиОС отметили праздник Амал

iconiconicon

В Товариществе уделяется немаловажная роль социальным аспектам деятельности предприятия, так к примеру, 15 марта 2018 года сотрудники УТТиОС отметили праздник «Амал мейрамы». 


Дата публикации: 20-03-2018  

Блог руководителя

Жайман Таңатар Өскінбайұлы

Перейти в блог
Телефон доверия:

+7 (7292) 203-953

В будние дни с 9:00 по 18:00 (Местного времени)

E-mail: doverie@uttos.kz